Directia Locativ-Comunala Or. Lipcani, 4706

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
Directia Locativ-Comunala Or. Lipcani, 4706 Independentei Lipcani Briceni Contabilitatea (247) 61353
Directia Locativ-Comunala Or. Lipcani, 4706 Independentei Lipcani Briceni Deserviciu (247) 61393
Directia Locativ-Comunala Or. Lipcani, 4706 Independentei Lipcani Briceni Director (247) 61382
Directia Locativ-Comunala Or. Lipcani, 4706 Independentei Lipcani Briceni Statia De Pompare A Apei (247) 61354