Persoane juridice din Briceni

Compania Adresa Localitatea Sectia Telefon
"1000 Melocei" Al I.I "Prometei-Sinciuc" Or. Briceni, 4701 Piata Centrala Briceni Comun (247) 22061
"1000 Melocei" Al I.I "Prometei-Sinciuc" Or. Briceni, 4701 Piata Centrala Briceni Depozit (247) 22948
"36,6" Farmacia Al I.I. "Victor Nojac" Or. Briceni, 4701 Prieteniei Briceni Comun (247) 23521
"Advice Audit Compani" I.I. Or. Briceni, 4701 Prieteniei Briceni   (247) 23440
"Agro-Product" S.R.L. S. Colicauti, 4719 Colicauti /Satul/ Colicauti Comitetul Sindical (247) 42514
"Agro-Product" S.R.L. S. Colicauti, 4719 Colicauti /Satul/ Colicauti Comun (247) 42511
"Agro-Product" S.R.L. S. Colicauti, 4719 Colicauti /Satul/ Colicauti Contabil-Sef (247) 42512
"Agro-Product" S.R.L. S. Colicauti, 4719 Colicauti /Satul/ Colicauti Director (247) 42542
"Agro-Product" S.R.L. S. Colicauti, 4719 Colicauti /Satul/ Colicauti Frigider (247) 42513
"Agro-Product" S.R.L. S. Colicauti, 4719 Colicauti /Satul/ Colicauti   (247) 42516
"Agroconsultant" Centrul Ngo Or. Briceni, 4701 Prieteniei Briceni Administratia (247) 25966
"Agrodemidan" S.R.L. S. Cotiujeni, 4722 Cotiujeni /Satul/ Cotiujeni Comun / Fax (247) 46925
"Agroindsind" Federatia Nationala Din Agricultura Si Alimentatie Filiala Or. Briceni, 4701 Independentei Briceni Comun (247) 22853
"Agrolano-Com" S.R.L. S. Caracusenii Vechi, 4718 Caracusenii Vechi /Satul/ Caracusenii Vechi Administratia (247) 74174
"Agromagazin" Al S.R.L. "Nordagroservice" Or. Lipcani, 4706 Libertatii Lipcani Comun (247) 60225
"Agromagazin" Or. Briceni, 4701 Prieteniei Briceni   (247) 22002
"Aist" Brutaria Al I.I. "Rusnac Lilian" Or. Briceni, 4701 Independentei Briceni   (247) 25720
"Aist" Restaurant Al I.I. "Coopservice" Or. Briceni, 4701 Independentei Briceni   (247) 22942
"Albinuta-Broasca" I.I. Or. Briceni, 4701 Eminescu Mihai Briceni   (247) 23642
"Aleasca" Al S.R.L. "Csimcom" Or. Briceni, 4701 Independentei Briceni   (247) 24459
"Alfa" (Poseoloc) Al I.I. "Alfa-Calinicev" Or. Briceni, 4701 Uzinelor Briceni   (247) 23369
"Alfa" Al I.I "Alfa-Calinicev" Or. Briceni, 4701 Eminescu Mihai Briceni   (247) 22179
"Alfa" Al I.I "Alfa-Calinicev" Or. Briceni, 4701 Eminescu Mihai Briceni Contabilitatea (247) 25555
"Alfa" Al I.I."Alfa-Bors" Or.Briceni, 4701 Eminescu Mihai Briceni Comun (247) 23106
"Alina-Electronic" Al S.R.L. "Viovada" Or. Briceni, 4701 Independentei Briceni   (247) 25451
"Ambulanta" Asistenta Medicala De Urgenta Or. Briceni, Eminescu Mihai Briceni Urgenta (247) 903
"Anastasia" Al I.I. "Anastasia-95-Zaharciuc" Or. Briceni, 4701 Piata Centrala Briceni Comun (247) 25353
"Andries-Babuci" S.R.L. Or. Briceni, 4701 Piata Centrala Briceni   (247) 25272
"Anghelus Svetlana" I.I. Or. Briceni, 4701 Farmaciei Briceni   (247) 22085
"Aniuta" Al I.I. "Bordo-Donscaia" Or. Briceni, 4701 Independentei Briceni   (247) 24797
"Aqua-Tabani" S.R.L. S. Tabani, 4738 Tabani /Satul/ Tabani Administratia (247) 25940
"Arsenal-Simac" I.I. Bar Or. Briceni, 4701 Eminescu Mihai Briceni Comun (247) 25215
"Asecoop" Briceni Cooperativa De Consum, S. Bulboaca, 4716 Bulboaca /Satul/ Bulboaca   (247) 49225
"Asecoop" Cooperativa De Consum Or.Briceni, 4701 Frunze Mihail Briceni Contabilitatea (247) 92084
"Asecoop" Cooperativa De Consum Or.Briceni, 4701 Frunze Mihail Briceni Presedinte (247) 92085
"Asecoop" Cooperativa De Consum S. Trebisauti, 4740 Trebisauti /Satul/ Trebisauti Comun (247) 41692
"Asiminord" S.R.L. S. Balasinesti, 4711 Balasinesti /Satul/ Balasinesti Conducator (247) 36800
"Astron" Al I.I. "Astron-Iasanu" S.Corjeuti, 4720 Corjeuti /Satul/ Corjeuti Comun (247) 57268
"Audit-Concret" S.R.L. Or. Lipcani, 4706 Livezilor Lipcani   (247) 61310
"Audit-Concret" S.R.L. Or. Lipcani, 4706 Livezilor Lipcani Director (247) 61116
"Aur, Argint Si Bijuteria" Al S.C. "Auratus" S.R.L. Or. Briceni, 4701 Prieteniei Briceni Comun (247) 22885
"Automate De Joc" Club Al I.I."Svetlana-94-Bordeniuc" Or.Briceni, 4701 Prieteniei Briceni   (247) 22632
"Autoprim" Al S.R.L."Gliuns-Com" Or. Briceni, 4701 Independentei Briceni   (247) 22778
"Avia-Dombrov" I.I. Barul De La Postul Vamal S. Criva, 4723 Lipcani /Satul/ Lipcani   (247) 47408
"Balasinord" S.A. S.Balasinesti, 4711 Balasinesti /Satul/ Balasinesti Anticamera (247) 36335
"Balasinord" S.A. S.Balasinesti, 4711 Balasinesti /Satul/ Balasinesti Contabilitatea (247) 36346
"Balasinord" S.A. S.Balasinesti, 4711 Balasinesti /Satul/ Balasinesti Presedinte (247) 36557
"Baltaga" I.I. Or. Lipcani, 4706 Negruzzi Lipcani Comun (247) 61377
"Banca De Economii" S.A. Filiala 5 Or. Briceni, 4701 Independentei Briceni Contabil-Sef (247) 24978
"Banca De Economii" S.A. Filiala 5 Or. Briceni, 4701 Independentei Briceni Contabilitatea (247) 23648
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14