Directia Gospodariei Comunal-Locativa Or. Briceni "Apa-Canal", 4701

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
Directia Gospodariei Comunal-Locativa Or. Briceni "Apa-Canal", 4701 Turghenev Ivan Briceni Briceni Biolaboratoria (247) 23953
Directia Gospodariei Comunal-Locativa Or. Briceni "Apa-Canal", 4701 Turghenev Ivan Briceni Briceni   (247) 92065
Directia Gospodariei Comunal-Locativa Or. Briceni "Apa-Canal", 4701 Turghenev Ivan Briceni Briceni Contabilitatea (247) 22531
Directia Gospodariei Comunal-Locativa Or. Briceni "Apa-Canal", 4701 Turghenev Ivan Briceni Briceni Inginer-Sef (247) 23758
Directia Gospodariei Comunal-Locativa Or. Briceni "Apa-Canal", 4701 Turghenev Ivan Briceni Briceni Sef (247) 22508