Directia De Statistica A Raionului Briceni, 4701

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
Directia De Statistica A Raionului Briceni, 4701 Prieteniei Briceni Briceni Sectia Agricola (247) 23232
Directia De Statistica A Raionului Briceni, 4701 Prieteniei Briceni Briceni Sectia Constructii (247) 23234
Directia De Statistica A Raionului Briceni, 4701 Prieteniei Briceni Briceni Sectia Financiara (247) 25939
Directia De Statistica A Raionului Briceni, 4701 Prieteniei Briceni Briceni Sef (247) 23231
Directia De Statistica A Raionului Briceni, 4701 Prieteniei Briceni Briceni Sef-Adjunct (247) 23275