"Dec-Trans Grup" S.R.L. Societatea Comerciala Or. Briceni, 4701

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
"Dec-Trans Grup" S.R.L. Societatea Comerciala Or. Briceni, 4701 Briceni /Satul/ Briceni Briceni Administratia (247) 25000
"Dec-Trans Grup" S.R.L. Societatea Comerciala Or. Briceni, 4701 Briceni /Satul/ Briceni Briceni Comun (247) 24077
"Dec-Trans Grup" S.R.L. Societatea Comerciala Or. Briceni, 4701 Briceni /Satul/ Briceni Briceni   (247) 25553
"Dec-Trans Grup" S.R.L. Societatea Comerciala Or. Briceni, 4701 Criva /Satul/ Criva Briceni Filiala S. Criva (247) 47349