"Trezoraria Teritoriala" A Ministerul Finantelor Or.Orhei, 3505

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
"Trezoraria Teritoriala" A Ministerul Finantelor Or.Orhei, 3505 Scrisului Latin Orhei Orhei Contabil Sef (235) 22498
"Trezoraria Teritoriala" A Ministerul Finantelor Or.Orhei, 3505 Scrisului Latin Orhei Orhei Director (235) 23478
"Trezoraria Teritoriala" A Ministerul Finantelor Or.Orhei, 3505 Scrisului Latin Orhei Orhei Dispecerat (235) 27297