"Rompetrol Moldova" Statia De Alimentare Cu Petrol Or. Orhei, 3505

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
"Rompetrol Moldova" Statia De Alimentare Cu Petrol Or. Orhei, 3505 Sadoveanu Mihai Orhei Orhei Comun (235) 32963