"Centrale Si Retele Termice" I.M. Filiala Or.Orhei, 3505

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
"Centrale Si Retele Termice" I.M. Filiala Or.Orhei, 3505 Renasterii Nationale Orhei Orhei Operator (235) 20232
"Centrale Si Retele Termice" I.M. Filiala Or.Orhei, 3505 Renasterii Nationale Orhei Orhei   (235) 22800
"Centrale Si Retele Termice" I.M. Filiala Or.Orhei, 3505 Renasterii Nationale Orhei Orhei   (235) 32174