"Cadastru" I.S. Oficiul Cadastral Teritorial Or. Orhei, 3505

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
"Cadastru" I.S. Oficiul Cadastral Teritorial Or. Orhei, 3505 Lupu Vasile Orhei Orhei Comun (235) 33241
"Cadastru" I.S. Oficiul Cadastral Teritorial Or. Orhei, 3505 Lupu Vasile Orhei Orhei Contabilitatea (235) 21921
"Cadastru" I.S. Oficiul Cadastral Teritorial Or. Orhei, 3505 Lupu Vasile Orhei Orhei Director (235) 22837
"Cadastru" I.S. Oficiul Cadastral Teritorial Or. Orhei, 3505 Lupu Vasile Orhei Orhei Masa De Comenzi (235) 23776
"Cadastru" I.S. Oficiul Cadastral Teritorial Or. Orhei, 3505 Lupu Vasile Orhei Orhei Registrator (235) 20588
"Cadastru" I.S. Oficiul Cadastral Teritorial Or. Orhei, 3505 Lupu Vasile Orhei Orhei   (235) 21508
"Cadastru" I.S. Oficiul Cadastral Teritorial Or. Orhei, 3505 Lupu Vasile Orhei Orhei   (235) 21947
"Cadastru" I.S. Oficiul Cadastral Teritorial Or. Orhei, 3505 Lupu Vasile Orhei Orhei Sectia Informationala (235) 20410