"40 Mii" Fabrica De Vinuri A S.A. "Agrofirma Cimislia", 4101

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
"40 Mii" Fabrica De Vinuri A S.A. "Agrofirma Cimislia", 4101 Burebista Cimislia Cimişlia Paza (241) 24177
"40 Mii" Fabrica De Vinuri A S.A. "Agrofirma Cimislia", 4101 Burebista Cimislia Cimişlia Sectia De Imbuteliere (241) 23133
"40 Mii" Fabrica De Vinuri A S.A. "Agrofirma Cimislia", 4101 Burebista Cimislia Cimişlia Sectia Vinificatie (241) 23651
"40 Mii" Fabrica De Vinuri A S.A. "Agrofirma Cimislia", 4101 Burebista Cimislia Cimişlia Sef (241) 23770