Companie din Basarabeasca

"Beril" I.I. Or. Basarabeasca, 6701

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
"Beril" I.I. Or. Basarabeasca, 6701 Privoczalinaia Basarabeasca Basarabeasca Comun (297) 25641