Persoane juridice

Compania Adresa Localitatea Raion Sectia Telefon
Primaria Sat. Carabetovca, 6713 Carabetovca /Satul/ Carabetovca Basarabeasca Contabilitatea (297) 56317
Primaria Sat. Carabetovca, 6713 Carabetovca /Satul/ Carabetovca Basarabeasca Primar (297) 56236